De zeshoeken hieronder kan je aanklikken.

accountancy

Accountancy

Ik heb hbo Accountancy gestudeerd aan de Hanzehogeschool Groningen. In juli 2019 heb ik het afstudeeronderzoek afgerond bij TBI Comfort Partners en daarmee ben ik afgestudeerd met de Bachelor of Science graad in Accountancy.

Pathways Vision Model: DIT is accountancy!

Jullie denken misschien datAccountants zijn behulpzaam bij het helpen
accountants saai en droog zijn.creëren van een welvarende maatschappij.

Dit werk is van The Pathways Commission. Meer informatie vind je hier (link).

Real Time Data

realtimedata

Data Warehousing

datawarehousing

Software as a Service

Software as a Service (afgekort SaaS) is een begrip waarmee het aanbieden van software als ware dit een dienst wordt aangeduid. Hiervoor is nodig dat de leverancier van de software en de afnemende organisatie gedurende de periode waarbinnen gebruik van de software wordt gemaakt over en weer rechten en plichten hebben. Dit wordt gerealiseerd doordat de software niet op de PC van de afnemende organisatie wordt geïnstalleerd, maar op een server die door de softwareleverancier wordt beheerd. De afnemende organisatie verkrijgt na betaling toegang via internet tot de software. Naast het leveren van het gebruik maakt ook het installeren en onderhouden van de software, het maken van back-ups van de met de software verwerkte gegevens en het beveiligen ervan deel uit van de dienstverlening die een SaaS-leverancier aanbiedt. (bron: IT Jurist)

Voorbeelden van SaaS:


Social Networks

socialnetworks

Data Mining

datamining

Benchmarking

benchmarking

Afstudeeronderzoek 2018-2019

Het afstudeeronderzoek was een belangrijk onderdeel voor mijn ontwikkeling tot beroepsbeoefenaar. Binnen de Accountancybroepspraktijk vindt de laatste jaren een verschuiving plaats van het aanleveren en controleren van cijfers naar het adviseren over bedrijfs-economische problemen. 'Advisering' is een belangrijke opleidingscompetentie voor de bachelor Accountancy. Daarnaast wordt het ontwikkelen van een professioneel-kritische, onderzoekende houding van steeds meer belang voor mijn werk.
Binnen deze tendensen paste het uitvoeren van een onderzoek om een praktijkprobleem binnen een organisatie op te (helpen) lossen, uitstekend.

Management Accounting & Control 2018-2019

Voor het studieonderdeel Management Accounting voerde ik samen met vier andere studenten een INK-managementmodel-opdracht uit.

Het INK-managementmodel bestaat uit tien onderling verbonden aandachtsgebieden.
Deze zijn opgesplitst in vijf organisatiegebieden, vier resultaatgebieden en het aandachts-gebied Verbeteren en vernieuwen (zie lijst hieronder). Het organisatiedeel betreft de werkwijze en de inrichting van de organisatie. Het resultaatdeel kijkt naar wat de organisatie heeft bereikt in de ogen van de stakeholders. De vergelijking tussen de gestelde doelen en de bereikte resultaten vormt de basis en inspiratie voor het verbeteren en vernieuwen.
Deze aandachtsgebieden vormen de structuur — het trainingsschema — om de conditite van de orgnaisatie te versterken. Onderwerpen die hierbij aan de orde komen zijn:

  1. Leiderschap (eerste organisatiegebied)
  2. Strategie en beleid (tweede organisatiegebied)
  3. Management van medewerkers (derde organisatiegebied)
  4. Management van middelen (vierde organisatiegebied)
  5. Management van processen (vijfde organisatiegebied)
  6. Klanten en partners (eerste resultaatgebied)
  7. Medewerkers (tweede resultaatgebied)
  8. Maatschappij (derde resultaatgebied)
  9. Bestuur en financiers (vierde resultaatgebied)
  10. Verbeteren en vernieuwen (veranderscan)

INK-managementmodel (link)
INK in de kern (brochure) (link)
Wij gebruikten de Handleiding Positie en Ambitie bepalen (versie 2008) van het INK.

Voor deze opdracht hadden wij MplusKASSA gevonden in Leeuwarden.

Interessante links over de institutionele benadering, het transactiekostenperspectief, de social impact, et cetera
Horngren's Accounting: The Managerial Chapters (link)
Professor Robert Scapens (link)
An institutional framework (Scapens) (link)
Professor Roland Speklé (link)
Variëteit in management controlstructuren: Een transactiekostenperspectief (Speklé).
Measuring the "Impact" in Impact Investing (Fall 2014 — Spring 2015) (link)
Het impactpad (avance-impact) (link)
Impact maken → Impact meten → Impact maximaliseren.
Neoinstitutionalism: Understanding the theory (YouTube)

OverAll-Toets

De OverAll-Toets (OAT) hoort bij hoogwaardig accountancyonderwijs. Het is een landelijk bachelorexamen dat accountancystudenten doen in plaats van een minor, met andere woorden wij hebben geen minorkeuze. De kernvakken, die elk voor ⅓ deel in de OAT worden vertegenwoordigt, zijn Externe Verslaggeving, Leer van de Accountantscontrole en Bestuurlijke Informatievoorziening. In januari 2018 heb ik de OAT behaald.

AC-scholenoverleg (link)

Living Lab Groningen Airport Eelde

Ik was van februari 2016 tot mei 2017 via het Kenniscentrum NoorderRuimte werkzaam bij het Living Lab Groningen Airport Eelde.

Een plek om samen te werken aan innovatieve oplossingen, experimenten en opgaven in de ruimtelijke en economische context van Groningen Airport Eelde. Een plek waar overheid, onderzoek, onderwijs, ondernemers en omgeving elkaar vinden en waar alle partijen bijdragen aan en profiteren van elkaar. Alle partijen zijn met elkaar verbonden en versterken elkaar als raders. Dat is de opzet van het Living Lab Groningen Airport Eelde.

Living Lab Groningen Airport Eelde (link)

Introductie Living Lab Groningen Airport Eelde (2016)


Derdejaars stage op St. Maarten (Caraïben)

Voor het Check-magazine zomereditie 2013 heb ik een artikel geschreven: 'Student in het buitenland'. Voor mensen die het Check-magazine niet ontvangen, maar toch graag mijn artikel willen lezen, heb ik mijn artikel hier online gezet.

Download hier 'Student in het buitenland' (.pdf)

SV Check

In verenigingsjaar 2013/2014 zat ik in de magazinecommissie. Ik hield me voornamelijk bezig met de grafische vormgeving van de magazines (zie Portfolio).
In verenigingsjaar 2012/2013 zat ik in de symposiumcommissie. Op 11 oktober 2012 hadden we het Check-symposium. Dit symposium was in de Remonstrantse kerk in Groningen. Ik zat toen in de commissie en hield me bezig met het contact met een spreker en een drietal workshop-kantoren. Ook ontwierp ik de naam-badges.

Ethiek mini-symposium

Op 10 januari 2012 hadden we een mini-symposium over Ethiek. De klas kreeg drie onderwerpen over boekhoudschandalen: Enron, Ahold en de DSB Bank. Daarnaast was er nog een onderwerp over ethiek met betrekking tot accountants. Ook kregen we de opdracht een persoon uit de beroepspraktijk uit te nodigen. Mijn groep had als onderwerp de DSB Bank. Hieronder vind je onze Prezi-presentatie.